+48 601 090 956
Zacne Apartamenty
Prestiżowe i nowoczesne apartamenty do wynajęcia w Jastarni
+48 601 090 956

Przetwarzanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO ) ( Dz. Urz. UEL119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest UEM Ubezpieczenia Marcin Rola z siedzibą w : 23-204 Kraśnik, ul. Ks. Zielińskiego 1 ( „Administrator”, „Zacne Apartamenty” ), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: info@zacneapartamenty.pl .

 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu :

 1. przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji, przedstawienia oferty lub zawarcia umowy krótkoterminowego najmu apartamentów.

 2. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomości oraz dla celów marketingowych i analitycznych.

 3. wystawiania faktur VAT

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 2. w przypadku, jeśli jest Pani/Pan Klientem Zacne Apartamenty, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i zrealizowania umowy zawartej z Zacne Apartamenty ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ),

 1. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym i w celu obsługi korespondencji.

 2. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wzniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

 3. wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO ).

 1. Podanie danych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

 2. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Ekskluzywne apartamenty w zacisznej i pięknej okolicy.

W pełni wyposażone, nowoczesne apartamenty na wydmach, zlokalizowane w spokojnej i niezwykle atrakcyjnej części Jastarni z bezpośrednim dostępem do plaży.

+48 601 090 956
Zacne Apartamenty Jastarnia